ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2560
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน  การเขียน
 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
 
ครั้งที่ 1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560
 
วันที่  20  พฤศจิกายน  2560
 
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
 
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2560,15:20   อ่าน 626 ครั้ง