ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนครั้งที่  1

โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.

ระดับเขตตรวจราชการที่  1  

และเขตตรวจราชการส่วนกลาง  กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่  11  กันยายน  2560

ณ  โรงแรมเอวาน่า  บางนา
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,19:22   อ่าน 189 ครั้ง