ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2/2560
การทดสอบวัดและประเมินการอ่าน  การเขียน
  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  
 
ครั้งที่ 2   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560
 
วันที่  28  สิงหาคม  2560
 
ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,13:46   อ่าน 207 ครั้ง