ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กองกำกับการสวัสดิภาพสตรีและเด็ก ให้ความรู้เรื่องธงชาติไทย
เจ้าหน้าที่จากกองกำกับการสวัสดิภาพสตรีและเด็ก

ให้ความรู้เรื่อง  ธงชาติไทย

แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

เนื่องในโอกาสครบรอบ  100  ปี  ธงชาติไทย

ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

 
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2560,12:56   อ่าน 1165 ครั้ง