การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
1.ศธ-04009_ว2972-การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 578.9 KB
2.ศธ-04009_ว2845-การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.24 KB
3.ศธ-0206.7_ว9-การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.43 KB
4.-ศธ-0206.7_ว7-การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.83 KB
5.ศธ-0206.7_ว6-การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB