การพัฒนาบุคลากร
1.ศธ-0206.7_ว8-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
2.ศธ-0206.7_ว2-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB
3.ศธ-0206.7_ว2-หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 472.44 KB
4.ศธ-0206.7_26แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.18 KB
5.ศธ-0206.7_ว19-หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.75 KB