การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
1.ศธ-0206.6_ว15-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.42 KB
2.ศธ-0206.5_ว12การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.78 KB
3.-ศธ-0206.6_ว1การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.13 KB
4.ศธ-0206.4_ว24การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 843.63 KB
5.ศธ-0206.4_ว24-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.66 KB