การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
1.ศธ-0206.5_208-หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.54 KB
2.ศธ-0206.6_159-การให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
3.ศธ-04009_ว832-การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.35 MB
4.ศธ-0206.6_ว5-หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
5.ศธ-0206.4_ว6-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.42 MB