ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/08/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2907337
Page Views 4315683
เว็บไซต์สำหรับเด็ก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายกมีคุณภาพมาตรฐานสากล  เป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานคุณธรรม  แกนนำประชาธิปไตย  ก้าวไกลสู่อาเซียน  บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

        1.จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล
        2.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกหางนกยูง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหูกวาง

 

โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
1/1 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร.022816104 โทรสาร 022822091
By ICT Center